Fanny Doet

JongerenPlatform Friesland; over praten versus doen

Eind januari ronden we het tweede traject van het Jongeren Platform van de Provincie Friesland (JPF) af. In 2010 mocht ik samen met Aukje Postma van Present Promotions een groep super enthousiaste jongeren begeleiden die advies mochten geven over de braindrain in Friesland.

Er kwamen mooie strategische adviezen uit als: maak je niet druk om jongeren die weggaan, doe iets voor de jongeren die blijven. En praktische ideeën als: maak een kortingsbon voor een “retourtje wereld”. Jongeren die op wereldreis willen kunnen dan een deel van hun reis vergoed krijgen als ze na terugkeer opgedane kennis en ervaring inzetten voor hun eigen leefomgeving.
Kortom: de jongeren vonden het gaaf, Aukje en ik waren enthousiast en de provincie was tevreden en ging de adviezen serieus bestuderen.

Dat bestuderen duurde een tijdje. En nog een tijdje. En nog een tijdje. Met allemaal hele legitieme redenen waarom er geen besluiten genomen konden worden over de adviezen van de jongeren. Begrijpelijk, logisch en zonde. Want de reden om het JPF in leven te roepen was o.a. omdat de Provincie het belangrijk vindt om jongeren te betrekken bij actueel beleid en om jongeren meer kansen te geven om invloed uit te oefenen op hun eigen leef- leer- en werkomgeving.
Betrokkenheid van jongeren is een soort elastiekje. Als je input levert, meedenkt, kansen biedt, hen serieus neemt, kritisch bent etc dan bewegen jongeren enthousiast mee. Maar de rek is niet eindeloos… en op een gegeven moment breekt het elastiekje en ben je hun betrokkenheid kwijt.

Dus toen de Provincie Friesland eind 2010 besloot door te willen met het JPF hebben we met elkaar goed gekeken hoe we er nu echt voor konden zorgen dat jongeren betrokken werden en het gevoel hadden dat ze zelf invloed hadden op wat er gebeurde in de provincie. Het antwoord bleek simpel. Laat jongeren niet alleen advies uitbrengen, maar laat ze het ook zelf regelen. Simpel antwoord, maar wel een antwoord dat veel lef vraagt van de provincie.

Want het betekent dat je bij voorbaat al toestemming moet geven voor het uitvoeren van plannen, terwijl je nu nog niet eens weet wat de jongeren zullen bedenken. Kan je hen wel vertrouwen? Zijn ze wel in staat om in een beperkte periode, met een beperkt budget een concreet project te bedenken en uit te voeren? Op een vakgebied waar ze geen expert zijn?
Niemand wist het antwoord van tevoren. Maar iedereen was het er over eens dat het de moeite van het proberen waard was.

Inmiddels zijn we een heel jaar aan de slag geweest met het thema duurzaamheid. Jongeren gingen op tournee langs duurzame initiatieven, ze spraken met experts van o.a. het Netwerk Duurzame Dorpen, deden onderzoek via internet en verkenden wat ze zelf belangrijk vonden.

En dat bleek nogal wat! Voor de zomer gingen we in 1 dag tijd een concept bedenken. We begonnen met zo’n 100 ideeën en adviezen die we eigenlijk allemaal wel wilden realiseren. Dit varieerde van technologische hoogstandjes als het ontwikkelen van een apparaat dat wind- zonne- water- en aardenergie combineerde, tot super eenvoudig en snel toepasbaar als “op scholen een energiebespaarplan maken zodat er minder vaak lichten branden, er minder water verspild wordt en er meer afval gescheiden wordt”.

Uiteindelijk kwamen we uit op een concept dat aardig wat ideeën bundelde. De jongeren wilden een duurzaam park, met buurtmoestuin, biologisch eettentje, een energie opwekkende speeltuin, een sustainable dancefloor en lantaarnpalen met bewegingssensor en zonnecollectoren.
Tsja… niemand had hen verteld dat ze niet ambitieus mochten zijn. En ze brachten het zo enthousiast dat zelfs de duurzaamheidsexperts van de Provincie enthousiast werden en wilden helpen om het te laten slagen.

Al snel bleek dat een compleet nieuw park aanleggen iets boven onze pet ging. (Tenzij alle jongeren een half jaar gingen stoppen met school en fulltime tuinman, architect, beleidsmedewerker, econoom, marketeer, opbouwwerker etc. ging worden; maar dat vond niemand een goed idee)
We hebben er daarom voor gekozen om te kijken met welke partners we onderdelen van ons plan konden uitvoeren.
En daar ontstonden 2 concrete projecten uit.

Met de gemeente Heerenveen en Speelkracht zijn we op dit moment druk bezig met het ontwerpen van een energie opwekkende speeltuin voor hun Smuk en Sunig programma.
En met de gemeente Leeuwarden en de Friese Milieufederatie zijn we in de Potmarge een Pluk de Stad route aan het uitstippelen om mensen bewust te maken van al het lekkers dat gewoon naast de deur groeit en gratis geplukt kan worden. Toch duurzamer dan een mango van de andere kant van de wereld.

Het allerleukste van deze manier van werken is dat het JongerenPlatform van de provincie Friesland op deze manier echt onderdeel wordt van het netwerk op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen in Friesland, maar ook contacten met nationale initiatieven als het Springtij Festival en De Nacht van de Duurzaamheid. Super inspirerend en leerzaam voor de jongeren. Maar ook goed voor de provincie dat de provincie door zo’n enthousiaste groep vertegenwoordigd wordt op al die plekken.

Doordat we niet alleen praten maar ook concreet dingen doen draagt de provincie bovendien bij aan “actief burgerschap” zoals dat zo mooi heet. En actief burgerschap blijkt steeds noodzakelijker nu er op praktisch alle overheden flink bezuinigd moet worden. Met het JongerenPlatform proberen we te laten zien dat dit niet alleen maar crisis oplevert, maar ook veel kansen.

Laten we gewoon zelf doen wat we belangrijk vinden. En laten we hopen dat er meer overheden zijn die er voor kiezen om al die waardevolle initiatieven van jongeren (en volwassenen natuurlijk :-) ) te stimuleren en ondersteunen. Blijkbaar kan het :-) De Provincie Friesland en het JPF laten het al zien!

Jimmy’s

Door Jessica Prickartz

Door Jessica Prickartz

Jimmy’s is de plek waar jongeren terecht kunnen voor alles wat ze willen weten of doen. Jimmy’s is de schakelfunctie tussen professionele organisaties, ondernemers, creatieve geesten, jongeren met antwoorden en jongeren met vragen of plannen (en vaak overlappen die elkaar :-) )

Afgelopen jaar heb ik het MJD meegeholpen met het ontwikkelen van Jimmy’s. Eigenlijk is Jimmy’s het Groningse antwoord op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor jongeren. Want natuurlijk zijn er jongeren met vragen. En natuurlijk willen we als samenleving graag dat zo veel mogelijk jongeren zorgeloos (en dus niet overbelast) door het leven stuiteren. Maar de meeste jongeren stappen echt niet binnen bij een CJG met de kans dat ze hun zwangere buurvrouw tegen komen. Een typisch geval van een te hoge drempel.

Maar hoe moet het dan wel? Tsja, er zijn vast meerdere mogelijkheden. Wij hebben in ieder geval besloten om het samen met jongeren te doen. Dus jongeren hebben nagedacht over de inrichting, het verhaal wat we vertellen, de mensen die er werken, de marketing. Maar ze hebben ook de website gebouwd, de vormgeving gemaakt, voorlichting gegeven, gave acties uitgevoerd, openingsfeestjes georganiseerd etc.
En… de voorlopige conclusie is: het werkt!

Jimmy’s zit in de Herestaat in Groningen en het is een levendige plek. Geen hangplek maar een plek waar jongeren komen om iets bij te dragen, om nieuwe dingen te leren en om anderen te helpen. Ook jongerenwerkers en jeugdhulpverleners komen nu zo langzamerhand langs met hun jongeren/ cliënten zodat zij in een andere omgeving positieve ervaringen op kunnen doen en weten (en hopelijk aan anderen vertellen) dat je bij Jimmy’s terecht kan voor alles wat je wilt weten of doen.

Deze co-creatie aanpak spreekt blijkbaar aan. Want op dit moment zijn we ook een Jimmy’s in Stadskanaal aan het ontwikkelen samen met jongerencentrum De Kwinne, en er zijn al plannen aan het ontstaan bij andere gemeentes. Dus wie weet?
Het leuke vind ik dat elke gemeente enerzijds dezelfde vraag heeft (hoe kunnen we jongeren op een goede en leuke manier van goede informatie en advies voorzien) en anderzijds is elke beginsituatie weer anders waardoor de cocreatie aanpak ook steeds weer nieuwe resultaten en manieren van werken oplevert.

To be continued

Slimmerkunde

Slimmerkunde is een lesmethode die jongeren (maar waarschijnlijk net zo veel volwassenen ;-) ) wegwijs maakt in de mogelijkheden die de nieuwe media biedt. Want als je verder leert kijken dan Hyves, PartyPeeps en MSN, dan wordt het ook ineens een stuk makkelijker en leuker om je schoolwerk te doen én om te bereiken wat je wilt bereiken. Slimmerkunde gaat dus niet alleen over slimmer omgaan met je studie maar vooral ook over slimmer leven.

Om nog meer mensen binnen en buiten onderwijs enthousiast te maken over Slimmerkunde geven we ook workshops. Voor Slimmerkunde heb ik me vooral bezig gehouden met het deel over Slimmer Leven. Dit deel gaat over het ontwikkelen van een handige (leer/ leef) houding om te bereiken wat je wilt bereiken. De nieuwe media tools zijn daarvoor een handig hulpmiddel, maar nooit een doel op zich. Mocht je meer willen weten over Slimmerkunde en willen verkennen hoe jouw organisatie/ school hier meer uit zou kunnen halen dan mag je me natuurlijk altijd mailen!

Ennn… we zijn heel blij met uitgeverij Malmberg. Zij hebben besloten dat in ieder geval tot 1 maart 2011 Slimmerkunde gratis downloadbaar is! Dus als je slim én nieuwsgierig bent dan kan je Slimmerkunde hier downloaden.

7 Days of Inspiration

Upgrading a country! In zeven dagen tijd, van 28 februari tot 6 maart 2011, geven we Nederland een upgrade met ruim 30 initiatieven in 15 steden! We laten zien wat je kunt bereiken zonder geld; en juist mét gebruik van sociale overwaarde! Zie hier in 90 seconden hoe we dat doen

Als mede-initiatiefnemer van dit sociale experiment ben ik ontzettend geraakt door de bereidwilligheid van mensen om op hun manier een bijdrage te leveren aan het upgraden van Nederland. En oef… wat leer ik veel over thema’s als leiderschap, loslaten, vertrouwen geven & krijgen, verantwoordelijkheid geven & nemen, het durven maken van fouten en wat er gebeurt als je gaat werken met zwermen van mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om te helpen…

Durftevragen

Durftevragen brengt mensen en wensen bij elkaar met als resultaat dat personen die elkaar amper kennen elkaar gaan helpen hun dromen waar te maken en hun ambities te realiseren.

Een aantal basis principes die we hierbij gebruiken:

  • mensen vinden het leuk een ander te helpen
  • groei begint met geven
  • het stellen van de juiste vraag levert het beste resultaat
  • waarde uitwisselen genereert zijn eigen energie.

Sinds juli 2009 ben ik Durftevragen begeleider. Het leukste aan het begeleider van Durftevragen vind ik dat je in korte tijd mensen echt heel veel kleine stappen vooruit laat zetten. Daarnaast is het een van de creatiefste en energiekste workshops die ik ken.